Sri Ravi Degree College

Kapulapalem Road, Sunkara Palem, Andhra Pradesh 533464, India
Kapulapalem, Yanam
(91)-9849572222,(91)-9849572222,