Sri Medha Junior College

Ramesh House, Rampachodavaram - Rajahmundry Road, Korukonda, Andhra Pradesh 533283, India
Rajahmundry Ho
(91)-9248445556(91)-9248445556