Sri Raja Rajeshwara Sanskrit Kalashala Vemulawada

9-1-57,Korutla, Vemulawada, Karimnagar
Contact Person
Vangala Gayathri Devi