R N T Memorial Shanthi Nekethaan High School

Subhash Nagar, Karimnagar, Telangana 505001, India
Subhash Nagar, Karimnagar Ho
(91)-9985301605(91)-9985301605