KVR & MKR Degree College

Khajipalem, Andhra Pradesh 522329, India
Khajipalem, Guntur
(91)-08643-258745, 258870(91)-08643-258745, 258870